Privaatsus poliitika

Planlogi OÜ on arendanud Planlogi Digital POD rakenduse ärilistel eesmärkidel. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab Platvormi kasutamisel kogutavate ja töödeldavate andmetega seonduvat. Kinnitame, et andmete töötlemisel järgitakse Isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid. Isikuandmete volitatud töötleja on Platvormi Operaator Planlogi OÜ. Isikuandmete vastutav töötleja on Kasutaja, kes töötleb Platvormile sisestatud Sisu sh eraisikute/ettevõtete andmeid.

Andmete kogumine ja kasutamine

Parema kasutajakogemuse ja turvalisuse huvides võime teenuse kasutamisel koguda isikut tuvastavat teavet. Säilitame nõutud teabe ja kasutame seda ainult käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Kasutaja tuvastamiseks kasutab rakendus kolmandaosapoole teenuseid, mis võivad koguda teavet. Kolmandate osapoolte teenusepakkujate privaatsuseeskirjadega saab tutvuda alloleva lingi kaudu.

Logimine ja andmed

Veebilehe ja Platvormi kasutamise või interaktiivse teabevahetuse raames on Planlogil õigus kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Veebilehe ja Platvormi juurdepääsu ja kasutamise kohta. Asjaomane teave võib sisaldada infot Veebilehe ja Platvormi kasutamise, esitatud päringute, tehniliste andmete (IP aadress, ühendatud seadmed, operatsioonisüsteem) jms kohta.

Küpsised

Küpsised on väikese andmemahuga failid, mida tavaliselt kasutatakse anonüümsete kordumatute identifikaatoritena. Need saadetakse teie brauserisse külastatavatelt veebisaitidelt ja salvestatakse teie seadme sisemällu. Planlogi rakendus ei kasuta "küpsiseid" otseselt. Siiski võib rakendus teabe kogumiseks ja teenuste täiustamiseks kasutada kolmanda osapoole koodi ja teeke, mis kasutavad küpsiseid. Teil on võimalus küpsistega nõustuda või neist keelduda. Küpsiste kasutamisel teavitatakse teid alati, millal teie seadmesse küpsiseid saadetakse. Kui otsustate meie küpsistest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik selle teenuse mõningaid osi kasutada.

Kolmas osapool

Teenuse paremaks osutamiseks võime kasutada kolmandate osapoolte ettevõtteid ja eraisikuid järgmistel põhjustel:

 • Meie teenuse hõlbustamiseks;
 • Teenuse osutamiseks meie nimel;
 • Teenusega seotud teiste vajalike teenuste osutamiseks;
 • või et aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Soovime teenuse kasutajaid informeerida, et Planlogi OÜ'le teenust osutavatel kolmandatel isikutel on juurdepääs kasutaja isikuandmetele. Põhjuseks on neile pandud ülesannete täitmine meie eest. Teenust osutaval kolmandal osapoolel on kohustus mitte avaldada ega kasutada teavet muul eesmärgil kui ainult rakendusega seotud teenuste osutamiseks.

Turvalisus

Hindame teie usaldust oma isikuandmete esitamisel meile, seega kasutab Planlogi OÜ nende kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid. Kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise meetod ega elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline ja usaldusväärne ning me ei saa tagada selle täielikku turvalisust.

Lingid teistele veebilehtedele

Teenus võib sisaldada linke teistele saitidele. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid sellele veebilehele. Pange tähele, et neid väliseid lehti me ei halda. Seetõttu soovitame tungivalt läbi vaadata nende veebilehtede privaatsuspoliitika. Meil ei ole mingit kontrolli ja me ei vastuta kolmandate osapoolte lehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

Laste turvalisus

Need teenused ei ole suunatud alaealistele veebikülastajatele. Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet alaealiste kasutajate kohta. Kui avastame, et alaealine kasutaja on esitanud meile isikuandmeid, kustutame need kohe oma serveritest. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja teate, et teie laps on meile isikuandmeid edastanud, võtke meiega ühendust, et saaksime vajalikke kustutamise toiminguid teha.

Privaatsuspoliitika muudatused

Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Seetõttu soovitame teil seda lehekülge muudatuste osas perioodiliselt üle vaadata. Teavitame teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika. Need muudatused jõustuvad kohe kui need on sellel lehel avaldatud.

Lepingu tingimused

Muutmine ja peatamine

 • Teenuseosutaja võib muuta Teenust oma äranägemise järgi ning on kohustatud taolistest muudatusest Klienti teavitama, kui Klient logib sisse oma Kasutajakontoga. Juhul, kui Klient nende muudatustega ei nõustu, on tal õigus Teenuse kasutamine peatada. Vastasel korral jõustuvad taolised muudatused Kliendi jaoks eelmainitud teavituse kaudu.
 • Teenuseosutajal on õigus katkestada kõik või mis tahes osa Teenusest, teatades sellest 30 päeva ette.
 • Teenuseosutajal on õigus koheselt peatada kas osaliselt või tervenisti teenuse pakkumine kui kohtu määrus, võimuesindajate otsus või pädev reguleeriv asutus nõuab ajutiselt või lõplikult siinkirjeldatud kohustuste täitmise peatamist.

Lõpetamine

 • Iga Osapool võib tühistada Lepingu igal ajal, teavitades teist Osapoolt sellest 30 päeva ette.
 • Kui Leping on katkestatud teise Osapoole olulise rikkumise tõttu, ei pea Lepingu lõpetamiseks sellest ette teatama (st Leping tühistatakse koheselt).
 • Mis tahes Lepingu katkestamine ei tohi piirata Osapoolte õigusi ja heastamise vahendeid, mis on seoses katkestamisega lisandunud.
 • Klient teadvustab ja nõustub, et iga Lepingu lõpetamise korral (i) lõppevad kõik õigused, mis Kliendile siinkohal on tagatud; (ii) Klient peatab kõik Lepinguga volitatud tegevused; (iii) peab Klient koheselt tasuma kõik summad, mis kuuluvad käesolevaga Teenuseosutajale; (iv) Klient ei saa mingit tagastust või asendust arveldusperioodil kasutamata jäänud aja eest, ühegi litsentsi või liitumistasu eest, mis tahes sisu või andmete eest, mis on seotud tema kontoga, või mis tahes muu eest.


Täiendavad küsimused

Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi või ettepanekuid, võtke meiega ühendust. See privaatsuspoliitika leht loodi saidil privacypolicytemplate.net muudetud rakendusega App Privacy Policy Generator