POD INBOX

Planlogi POD (Proof of Delivery) inbox moodul võimaldab kiiresti ja lihtsalt lisada tellimustele allkirjastatud veokirju. Kasutajad saavad faile üles laadida otse arvutist või e-mailiga, tagades sujuva ja efektiivse tellimuste haldamise.

POD (Proof of Delivery) inbox moodul on arendatud selleks, et oleks kiire ja võimalikult vähese vaevaga moodus kuidas lisada tellimustele POD faile.


POD inbox lubab kasutajal üles laadida kas otse oma arvutist Planlogisse või e-mailiga saata (saajaks pod-IS@bot.planlogi.com) sisse skaneeritud allkirjastatud veokirju.

Need saadetakse Planlogile PDF kujul ning seotakse tellimusega alternatiivse triipkoodi väljal oleva info alusel. Kui PDF koosneb mitmest leheküljest lammutatakse see kõigepeal üksikuteks lehtedeks ning igalt lehelt otsitakse triipkoodi. Iga leht ning leitud triipkood lisatakse inboxi eraldi kirjena. Triipkoodi leidmisel otsitakse seda sama koodi tellimuste alternatiivsest triipkoodi väljast, tellimuse numbrist ja tellimuse tunnusest. Kui kood leitakse, siis seotakse see vastava tellimusega ning fail liigutatakse POD inboxis tellimus automaatselt tuvastatute nimekirja. Kui süsteem ei suuda tuvastada kas triipkoodi ja/või tellimust jääb fail tuvastamata nimekirja ning kasutaja saab sellele ise triipkoodi lisada või käivitada hiljem tuvastamise protsessi uuesti.
Maksimaalne faili üleslaadimise suurus võib olla kuni 10MB.

Tuvastatud tellimused lähevad automaatselt OK staatusesse ning üles laetud fail lisatakse tellimuse juurde failide konteinerisse avalikuna. Kui tellimus on OK staatuses või asub juba arhiivis siis tellimuse staatust enam ei muudeta, küll aga lisatakse fail tellimuse juures olevasse failide konteinerisse avalikuna.

POD üleslaadimisel inboxi kaudu vaatab süsteem ka seda kas JV lahtrisse on sisestatud veokorralduse infot. Kui on siis sellele järgneb tavapärane protsess kus tellimus märgitakse OK staatusesse ning lisatakse fail tellimuse juures olevasse failide konteinerisse. Kui ei ole, siis vaatab süsteem eelmanifestides viimast 30 päeva ning otsib sealt sama alternatiivset triipkoodi. Kui kood leitakse võtab süsteem eelmanifestilt kuupäeva ning auto nr ja lisab selle JV (jaotusvedu) lahtrisse. Alles peale seda liigub tellimus OK staatusesse ning üles laetud fail lisatakse tellimuse juurde failide konteinerisse avalikuna.

Alates veebruarist 2019 kasutame tuvastamiseks rohkem kui ühte katset ning iga tuvastamise katse kasutab teistest erinevat seadistust. Kõik katsetel saadud tulemused säilitatakse ka baasis vastavate kirjetena, Lisaks täiendasime töötluses olevate failide infot selliselt et kasutajal on nüüd näha millised failid on veel töötluses ning milliseid ei ole õnnestunud tuvastada, Enam ei saa ka töötluses olevaid faile kustutada enne kui töötlemine on edukalt lõpetatud või lõppenud veateatega.

TEKKIS HUVI?

LEIAME KOOS PLANLOGIGA SOBIVAIMA LAHENDUSE JUST SINU ETTEVÕTTELE