Toetame digipööret transpordi- ja logistikasektoris

Loo paberivaba e-veoselehe platvorm, mis säästab aega ja loodusressursse. See pakub paremat ülevaadet veoste liikumisest ning tõhustab avaliku sektori kontrolli ja analüüsi, muutes kaubaveo efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Projekti eesmärk on luua e-veoselehe platvorm, mis võimaldab kaubavedu paberivabalt hallata ja jälgida, säästes aega ning loodusressursse. See toob parema ülevaate veoste liikumisest osapooltele ja tõhustab avaliku sektori kontrolli ja analüüsi, muutes kaubaveo efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

E-​veoselehe arendamise toetus

PROJEKTI EELARVE
400 000€
FONDI NIMETUS
Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahendid
TOETUSE SUMMA
200 000 €
PROJEKTI PERIOOD
01.10.2022 - 30.06.2024

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS
E-veoselehe kasutamine võimaldab mugavalt ja paberivabalt kaubasaadetisi teele panna ja nende kulgemist interaktiivselt jälgida. Puudub vajadus dokumentide taga ajamiseks ja raamatupidamisse saatmiseks, seda teeb sinu eest juba e-veoselehe rakendus.

EESMÄRK
Projekti eesmärgiks on nõuetekohase e-veoselehe rakenduse loomine regulatsioonidega ette nähtud tähtajaks. Projekti tulemusena kaob vajadus paberkujul dokumentide käitlemiseks. E-veoselehe projekti rakendamine võimaldab hoida kokku kõigi protsessis osalejate aega ning loodusressursse paberikulu näol. E-veoselehe kasutuselevõtt tagab edaspidi parema ülevaate veoste liikumise kohta nii kliendi, vedaja kui ka ekspediitori jaoks. Juurdepääs tehingute ajaloole saab olema kõigil tehingute osapooltel ning pädevatel osapooltel on tagatud vahetu juurdepääs õigusnormidega ettenähtud teabele. Avaliku sektori poole pealt annab e-saateleht võimaluse kontrollida dokumente internetis veokit peatamata, kiirendab kontrolliprotsessi ning loob paremat statistikat logistikasektori jaoks.

TULEMUS
Elektrooniline kaubaveoteabe andmevahetusplatvorm, mis toimib nõuetekohase e-veoselehe andmevahetusteenusena

TEKKIS HUVI?

LEIAME KOOS PLANLOGIGA SOBIVAIMA LAHENDUSE JUST SINU ETTEVÕTTELE